VALC FAQ

Co je to VALC?

Základem VALC je programově řízené napěťové relé s několika nastavitelnými hladinami a nastavitelnou hysterezí a zpožděním. Primární funkce těchto relé byla postupně rozšířena o řízení podle SOC baterie, rozhraní pro externí logger a logiku pro řízení balastní zátěže. Aktuální verze VALC (3.xx) obsahuje další užitečné funkce, jako plánovač ohřevu vody i mimo automatiku přebytků, funkci UPS, nebo prediktivní odpojování a připojování měniče.

Je VALC otevřený systém?

VALC je software, jehož vývoj a testování trvalo téměř rok práce, o jejíž výsledky jsme se rozhodli se podělit neagresivní komerční formou. Věříme, že to přinese možnost dalšího rozvoje tohoto systému. Koncoví uživatelé nemají možnost zasahovat do zdrojového kódu produktu a měnit tak funkce VALCu, nicméně pouhou změnou konfigurace si mohou péči o své baterie nastavit zcela volně podle svých představ. Uvítáme i podněty našich zákazníků o další funkce, které by ve VALCu jednou rádi viděli. 

Mohu VALC použít pro řízení automatického nouzové dobíjení?

Samozřejmě. VALC za určitých podmínek (podkročení nastavené napěťové hranice či SOC baterie) spíná relé určené pro řízení záložního DC zdroje. Stačí tímto relé spínat nabíječku a přislušně ji připojit k baterii.  

Jak se dostanu k datovým historiím provozu VALC?

VALC sám nepořizuje datovou historii, protože hostitelské SDS na to není vybaveno. Veškerá provozní data jsou k dispozici v reálném čase na rozhraní SDS externímu loggeru, jako je například VALCMonitor. 

Posílá VALC data na logovací servery?

Podobně jako primární funkcí regulátorů je nabíjet baterii, primární funkcí VALCu je řízení zátěže. Data VALC poskytuje pouze v roli serveru, podobně jako je poskytují regulátory. Kromě toho, data pocházející z VALCu nejsou většinou kompletní bez dat z regulátoru, takže chce-li provozovat FVE sbírat kompletní datové historie, potřebuje stejně externí logger. 

Jakým směrem se bude ubírat další vývoj VALCu?

Aktuálně vyvíjíme řízení automatického čerpání vody a komunikaci se systémem aktivního balacování jednotlivých bateriových článků.  

Můj měnič nemá možnost vzdáleného vypínání - lze jej řídit VALCem?

Ano, lze to provést buďto vytažením vypínače z měniče, nebo odpojováním měniče od baterie stykačem. 

Nemám DC rozvody, k čemu mi bude řízení DC zátěže?

Řízení DC zátěže lze použít pro řízení jakékoliv zátěže, například druhého měniče nebo stykačového přepínače sítí. Specialitou této řízení DC zátěže je způsob detekce selhání záložního zdroje v případě režimu UPS - VALC detekuje napětí záložního zdroje DC a v případě, že záložní zdroj selhal, poskytuje UPS funkci pro DC zátěž. Od verze VALC 3.03 lze tento způsob detekce nahradit za detekci přítomnosti AC napětí z veřejné sítě, tak jak je tomu u zátěže typu měnič. To znamená, že řízení DC zátěže lze použít pro jakoukoliv jinou aplikaci. 

Mám v úmyslu použít VALC jen jako přístroj pro řízení přebytků, je to možné?

Ano. Přebytky VALC detekuje na základě napětí baterie - hlídá přechod z absorpčního napětí do udržovacího (float) napětí, které pomocí VALC konfigurátoru nastavíte v souladu s nastavením Vašeho regulátoru. To znamená, že můžete VALC v SDS použít i bez proudových senzorů a bez řízení měniče a DC zátěže pouze pro účely řízení SSR (ať už SSR spínaného v nule nebo s fázovou regulací). V takovém případě Vám bude stačit připojit k SDS napětí baterie a SSR, máte-li v úmyslu použít SSR s fázovou regulací, pak budete potřebovat ještě převodník PWM - 0-10VDC. Upozorňujeme ovšem, že pokud nesvěříte řízení měniče VALCu, může se stát, že v manuálním režimu balastní zátěže nebo v případě použití plánovače balastní zátěže může dojít ke zbytečnému a hlubokému vybití baterie. 

Jaké SSR jsou kompatibilní s VALCem?

Můžete použít dva základní typy SSR:

  1. řízené v nule, potom jakékoliv, které se řídí DC signálem od 3V DC. Například šikovné ERI DIN 30D 241000 (na DIN lištu, 10A / 3Vss)
  2. regulační (fázová regulace), potom je potřeba vybrat takové SSR, které se nechá řídit DC napětím 0-10V, například 012 PAC 244010

pokud zvolíte regulační SSR, potom budete potřebovat ještě převodník PWM signálu (100Hz) na DC napětí 0-10V. Vyzkoušený máme tento: http://www.cncshop.cz/prevodnik-pwm-na-0-10v

www.vati.cz © 2018