VALC je automatizační software pro řízení zátěže ostrovních a polo-ostrovních fotovoltaických elektráren s akulumací. VALC běží jako program SDC pro PLC řady SDS firmy Laznet.

Přehled funkcí:

 • nezávislé řízení dvou DC zátěží a měniče
 • odpojování a připojování zátěží podle napětí i podle stavu nabití baterie
 • prediktivní řízení zátěží
 • měření napětí a proudů ve vybraných uzlech rozvaděče elektrárny
 • výpočet SOC baterie a její kapacity
 • detekce přebytků solární energie a vytěžovač přebytků
 • funkce nepřerušitelného napájení (UPS) nezávisle pro DC i AC zátěže
 • řízení čerpadla domácí vodárny
 • ochrana měniče před přetížením
 • zprostředkování dat pro externí logger, např. VALCMonitor
 • zobrazování hodnot na displeji LCD přímo v rozvaděči
 • editace vybraných parametrů přímo v rozvaděči
 • komfortní editaci všech parametrů externím počítačem (Windows nebo wine)

Potřebné periférie

Požadovaná periférie

X: nutná

V: volitelná

Řízení DC zátěže

Řízení AC zátěže (měniče)

Přípojka k veřejné síti

Spotřeba přebytků

Ovládání a sledování on-place

Logování a dohled

Sledování SOC

AC UPS

SDS Macro DIN

X

X

X

X

X

X

X

VALCMonitor

X

Přepínací relé DC silové

V

Vypínací relé záložního DC zdroje

V

Záložní DC zdroj

V

Proudový senzor nabíjení a DC zátěže

V

X

V

Stabilizovaný zdroj referenčního napětí pro proudové senzory

V

V

X

V

Měnič

X

X

X

Proudový senzor napájení měniče

V

X

V

Přepínač sítí

X

X

SSR relé

X

Mikrospínače VALC switch

V

V

V

V

X

Verze SDS Macro s LCD

V

V

V

V

X

V

V

V

Elektroměr s výstupem SO

V

V

Časové relé pro detekci výpadku AC

V

V

X

Připojení periférií k SDS

Poznámky k zapojení:

 1. hodnota odporu R1 může být 1K pro 12V napájecí napětí. Hodnota je určena max. proudem přípustným pro LED optických vstupů OPT1-OPT4 a proudem potřebným pro buzení SSR nebo převodníku PWM->0-10V. Pro 24V napájení použijte vyšší hodnotu odporu. Ochranné odpory použijte též před spínače režimů (mezi vstupy S1 až S4 a kladný pól napájení)!
 2. na modré svorky Řízení balastní zátěže + a – připojíte buďto přímo vstup SSR nebo vstup převodníku PWM -> 0-10V pro případ fázové regulace.
 3. oranžový přepínač EXC switch je pouze symbolický, v případě fázové regulace použijete výstup PWM. Výstup D0 použijete pro případ skokové regulace nebo pro případ řízení čerpadla domácí vodárny.
 4. pro jiné typy SDS než SDS Macro se bude způsob zapojení řízení balastní zátěže lišit, protože jiné typy SDS nemusí obsahovat MOSFET tranzistory spínající na zem. Může se též lišit způsob zapojení ovládacích spínačů (OPT1 – OPT4) a S0 vstupů.
 5. ve schématu předpokládáme, že relé záložního zdroje a relé DC jsou externí (silnější). Můžete samozřejmě záložní zdroj zapínat a DC zdroje přepínat vnitřními relé SDS – v tom případě zvažte proudovou zátěž a přípustné napětí, pak nebudete potřebovat připojit na přepínací kontakt řídící napětí.
 6. používáte-li napájecí zdroj pro SDS (nutné pro 48V systémové napětí), zvažte propojení záporných pólů baterie a napájecího zdroje. Naše zapojení předpokládá společný záporný pól všech DC zdrojů.
 7. vnější propojení svorek GND nemusíte provést, mohou být propojeny vnitřně (ověřte)
 8. propojení záporných pólů OPT1 až OPT4 s GND naopak je nutné pro případ, že budete chtít tyto vstupy budit napájecím napětím SDS, protože jde o galvanicky oddělené optické vstupy.
 9. mezi kladný pól baterie a vstup AD0 doporučujeme použít malou pojistku pro zvýšení bezpečnosti.

Trial verzi VALC si můžete stáhnout zde.

Licenci pro SW VALC můžete zakoupit zde.