valcMonitor je dohledový software, kompatibilní se software VALC SDS pro PLC SDS Macro a s modely regulátorů MorningStar Tristar MPPT a některé modely MPPT regulátorů Midnite Classic.

Jak VALC SDS, tak regulátory vytváří během provozu velké množství dat, které lze vizualizovat do grafické podoby i do textových logů, podrobovat je různým agregacím a datovým analýzám a poskytovat je ve srozumitelné podobě uživatelům, kteří chtějí mít kontrolu nejen nad činností své elektrárny, ale i nad spotřebou své domácnosti a chtějí mít přehled o její ekonomice.

Požadavky na provoz

Jakýkoliv LAMP server, může posloužit i vhodná distribuce pro mini počítače Raspberry PI, PHP 5. Automatizace skrze VALC s SDS přístupným ze sítě, jeden nebo více regulátorů Tristar nebo Midnite Classic přístupných ze sítě.

Bližší dokumentace zde.

Původní verzi valcMonitoru už neprodávám, pracuji aktuálně na jeho modernizaci.